|

2850403-1

Тодоров акцентира, че най-високият връх на Балканите се намира в подопечната му област и може да е притегателно място за китайските туристи