|

2850405-1

На срещата бяха обсъдени и възможностите за реализация на проекти в Софийска област по инициатива “Един пояс, един път”