|

2850303

Тема на срещата в руския парламент беше и необходимостта от практическо и икономическо взаимодействие между московското кметство и областната администрация на София