|

2850403

Основната заслуга е на общинските съветници Михаил Михайлов от АТАКА и Антон Андонов от ВМРО