|

2850501

Мобилните оператори и банките да изпращат съобщения само на кирилица, а писането на латиница да отпадне, са сред предложенията на ОП