|

2850602

Според него Европа се променя и доза здрав национализъм трябва да има в поведението на всяка европейска държава