|

2850603

Скопие да се въздържа от всякакви опити за спекулации, за обсебване и присвояване на исторически събития и личности