|

Германска компания ще инвестира 21,5 млн. лв. в завод край Враца

Министър Караниколов подчерта, че за периода 2014-2018 г. сертифицираните проекти в автомобилния сектор са на обща стойност 300 млн. лв. и са разкрити близо 8000 нови работни места

Ще бъдат разкрити нови 300 работни места

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на „МД Електроник“ ЕООД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Размерът на инвестицията възлиза на 21,5 млн. лв., като ще бъдат разкрити нови 300 работни места.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на ново производствено предприятие във Враца, което ще се състои от производствени, логистични сгради и офиси с обща застроена площ от 9950 кв. м. Предприятието ще произвежда кабели за пренос на данни и електронни компоненти, коаксиални части и кабели за медия- и мултимедия-модули. За целите на производствения процес дружеството ще закупи и оборудва фабриката с различни ръчни, полуавтоматични и автоматични машини.

„МД Електроник“ ГмбХ, Германия, е водещо дружество в областта на решенията за пренос на данни в автомобилната индустрия. Продуктите му са интегрирани в повече от 170 модела автомобили на над 25 производители. Групата на „МД Електроник“ обхваща четири държави на три континента и има над 5000 служители.

Министър Караниколов подчерта, че за периода 2014-2018 година сертифицираните проекти в автомобилния сектор са 17 на обща стойност 300 млн. лв. и са разкрити близо 8000 нови работни места. „Безспорно автомобилното производство е един от приоритетните сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалното развитие. В сектора са заети повече от 170 предприятия – международни и местни компании, производители на части и компоненти за автомобили“, поясни Караниколов.

 

 

Общо 430 млн. лв. са осигурени чрез публични политики за дялови инвестиции, като са подкрепени 280 предприятия, подчерта зам.-министър Лилия Иванова

Oще 53.4 млн. лв. за стартиращи предприятия

Чрез инструментите за финансов инженеринг и с подписано споразумение общо 430 млн. лв. са осигурени чрез публични политики за дялови инвестиции, като са подкрепени 280 предприятия. Това обяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова на официална церемония в Министерството на икономиката в края на декември. По време на мероприятието изпълнителният директор на Фонд на фондовете Светослава Георгиева подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ). Средства са осигурени по ОПИК. Финансовият посредник „Невек Мениджмънт“, с управляващи партньори Константин Петров и Златолина Мукова, ще развива фонд от 53.4 млн. лв. за инвестиции в стартъпи, от които 37.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори.

По думите й благодарение на този тип инструменти българската икономика привлича чуждестранни инвестиции, а конкретно с операция като Фонда за начално финансиране се създават предпоставки и за предприемачи от цял свят да реализират идеите си в България.

„Към днешна дата обявените средства в различни процедури по ОПИК, включително и споразумението с Фонд на фондовете, представляват над 80% от бюджета на програмата, а договорените средства са в размер на 1.8 млрд. Лева, или 73.36%“, изтъкна икономическият зам.-министър. Иванова допълни, че 904 млн. лв. са реално изплатените суми към българските предприятия до този момент по ОПИК.

Константин Петров от финансовия посредник „Невек Мениджмънт“ каза от своя страна, че новия фонд ще инвестира в иновативни компании и тяхното развитие, както и в създаването на нови работни места. „Фокусът ще бъде върху изкуствен интелект, финтех- и блокчейн-технологиите“, подчерта той.

 

 

Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на стойност 2 052 000 лв.

Изграждат хемодиализен център в Пазарджик

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД за инвестиционния проект „Диализен център Пазарджик“, който ще се реализира в Пазарджик. Размерът на инвестицията възлиза на 2 052 000 лв., като ще бъдат осигурени нови 23 работни места.

„Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД са изградили, оборудвали и експлоатират два диализни центъра на територията на България – Диализен център – Пловдив, с капацитет над 150 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, и Диализен център в Монтана с капацитет 200 пациенти. Двата центъра са оборудвани с най-съвременните машини за хемодиализа и дейонизиране на водата.

Капацитетът на диализния център ще бъде 25 диализни поста, или 120 пациенти.

За 2018 г. са издадени сертификати на 27 проекта на обща стойност 831.36 млн. лв., които ще разкрият 2441 нови работни места. Те са предимно в секторите производство, аутомотив, растителни и животински масла, нишесте и етилов алкохол и дървесни плочи, ИТ, здравеопазване и логистика. Към настоящия момент в процес на сертифициране са 54 проекта на обща стойност малко над 1.5 млрд. лв. с потенциал да разкрият над 6530 нови работни места.