|

2860402

Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на стойност 2 052 000 лв.