|

Кой колко спести от скъпата службица в Европарламента

Кътат парите основно в чуждестранни сметки, акции и недвижими имоти

 

Ангел Джамбазки, ЕКР (ВМРО)

Налични парични средства   13 118 лв.

Банкови влогове    397 365 лв.

Общо  410 483 лв.

 

Андрей Ковачев, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства   20 847 лв.

Банкови влогове    1  220 415 лв.

Общо    1 241 262 лв.

 

Андрей Новаков, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове   454 681 лв.

Общо  454 681 лв.

 

Асим Адемов, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства не декларира

Банкови влогове     90 153 лв.

Общо    90 153 лв.

 

Владимир Уручев, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове     231 388 лв.

Общо    231 388 лв.

 

Ева Майдел, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове     277 239 лв.

Къща в Испания     787 200 лв. (на името на съпруга й)

Общо    277  239 лв.

 

Георги Пирински, ПЕС (БСП)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    370 828 лв.

Акции в МДК ЕАД Пирдоп    9 бр. (масова приватизация)

Общо  370 828 лв.

 

Емил Радев, ЕНП (ГЕРБ)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    606 947 лв.

Поименни акции в „Инвест Консултинг 2002” АД -  2211 бр.

Общо   606 947 лв.

 

Искра Михайлова, АЛДЕ (ДПС)

Налични парични средства   56 916 лв.

Банкови влогове   123 373 лв.

Общо  180 289 лв.

 

Илхан Кючюк, АЛДЕ (ДПС)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    54 000 лв. (на името на съпругата му)

Общо  54 000 лв.

 

Момчил Неков, ПЕС (БСП)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    383 579 лв.

Ценни книжа на стойност   163 384 лв.

Общо  546 963 лв.

 

Неджми Али, АЛДЕ (ДПС)

Налични парични средства   132 980 лв.

Банкови влогове – не декларира

Общо  132 980 лв.

 

Николай Бареков, ЕКР (ББЦ) 

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    182 лв.

Вземания по договори   1 882 903 лв.

Автомобили на обща стойност    88 494 лв.

Общо    1 971 579 лв.

 

Петър Курумбашев, ПЕС (БСП)

Налични парични средства   10 000 лв.

Банкови влогове   50 358 лв.

Вземания по предоставени заеми + лихви   1 266 985 лв.

Фирмени дялове   2 004 324 лв.

Апартамент във Виена   733 436 лв.

Апартамент в Брюксел   484 067 лв.

Общо  4 549 170 лв.

 

Светослав Малинов, ЕНП (ДСБ)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    293 816 лв.

Общо  293 816 лв.

 

Сергей Станишев, ПЕС (БСП)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    317 408 лв.

Общо  317 408 лв.

 

Филиз Хюсменова, АЛДЕ (ДПС)

Налични парични средства – не декларира

Банкови влогове    44 984 лв.

Общо    44 984 лв.

 

* Информацията е от декларациите за имущество и интереси на евродепутатите, подадени в КПКОМПИ