|

2860601

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и вицегубернаторът на китайската провинция Шънси Уей Зънджун обсъдиха възможности за по-добри търговски отношения