|

2870603

Зам.-министър Манолев и колегата му Кире Наумов прерязаха лентата на търговското ни представителство в столицата на Македония