|

Администрацията на Софийска област единствена със сертификат „Антикорупция”

Областната администрация на Софийска област първа въведе система за управление, сертифицирана по международния стандарт ISO 37001:2016 – „Системи за управление за борба с подкупването“.

Стандартът е разработен във Великобритания и след успешното му действие се превръща в международен стандарт. В България досега нямаше структура, която да го е въвела.

Въвеждането му гарантира абсолютна прозрачност на всички видове административни услуги в осъществяването и провеждането на държавната политика в областта на управление и разпореждане с държавна собственост на територията на областта, координация и административен контрол на общинските съвети и общините на областта.

Сертифициращата фирма по ISO 37001:2016 e TUV HELLAS.

Въвеждането на сертификат „Антикорупция“ още веднъж показва решителността на областния управител Илиан Тодоров от квотата на АТАКА и администрацията на Софийска област да се работи в насока пресичане на опитите за корупция и превенция на подкупването.

Сертификатът е част от цялостната антикорупционна политика на областната администрация на Софийска област, която включва и Меморандум за сътрудничество с Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

Илиан Тодоров се срещна с посланик Сри Астари Расджид. Двамата обсъдиха възможност за сключване на меморандум между Софийска област и региона на Джакарта

Губернатор от АТАКА ще работи за развитие на бизнес отношения с Индонезия

Губернаторът на Софийска област от квотата на АТАКА Илиан Тодоров се срещна с посланика на Индонезия Н. Пр. Сри Астари Расджид. По време на срещата Тодоров представи възможностите, които подопечната му област може да предложи на индонезийските туристи в областта на ски-, СПА и ловния туризъм.

Областният управител и Расджид обсъдиха и възможностите за сключване на меморандум между Софийска област и региона на Джакарта в областта на туризма, културата, развитието на бизнеса.

Н. Пр. Сри Астари Расджид заяви, че ще съдейства за сключването на такъв меморандум. Тя покани областния управител на редица културни прояви, организирани от посолството на Индонезия, най-популярната от които е Азиатският фестивал в Борисовата градина.

 

 

По време на визитата на Тодоров в Лиеж през 2018 г. той и Делкурт (в средата) подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на обществената сигурност и защита при бедствия и кризи

България и провинция Лиеж затвърждават дипломатически отношения благодарение на Илиан Тодоров

Атакистът Илиан Тодоров, губернатор на Софийска област, получи благодарствено писмо от Катерин Делкурт, изпълняващ длъжността губернатор на провинция Лиеж в кралство Белгия. В писмото Делкурт благодари за посещението на Тодоров в белгийската провинция и подчертава, че с визитата си Тодоров е допринесъл за затвърждаването на дипломатическите отношения между Република България и провинция Лиеж.

Факсимиле от писмото, изпратено до Илиан Тодоров

Припомняме, че губернаторът на Софийска област Илиан Тодоров посети провинция Лиеж в белгийското кралство в края на миналата година. По време на визитата си Тодоров и Делкурт за първи път в дипломатическите отношения между България и Белгия подписаха меморандум за сътрудничество между провинция Лиеж и Софийска област в сферата на обществената сигурност и защита при бедствия и кризи.