|

2890401-1

По време на визитата на Тодоров в Лиеж през 2018 г. той и Делкурт (в средата) подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на обществената сигурност и защита при бедствия и кризи