|

АТАКА внесе в НС анекса, който ще спре Северна Македония да спекулира с историята ни

Предложението е Скопие да се въздържа от всякакви опити за спекулации, за обсебване и присвояване на исторически събития и личности. Същото важи и за официална София

Председателят на Обединени патриоти и лидер на партия АТАКА Волен Сидеров предложи в  Народното събрание анекс към Договора за приятелство, добросъседство и  сътрудничество между България и Северна Македония в сряда. В своя проект Сидеров предлага двете страни да се въздържат от всякакви опити за спекулации, за обсебване и присвояване на исторически събития и личности.

Предложението дойде по време на разискванията в парламента по ратифицирането на Протокола за присъединяване на Северна Македония към Северноатлантическия договор.

В документа се изброяват владетели на първата българска империя от цар Крум до цар Иван-Владислав, всички исторически личности, свързани с националноосвободителната борба, и т.н. В него подробно и конкретно се пожелава на македонската страна да спре със свободни изявления, в които се засяга нашата история.

Според Сидеров това ще даде един нов, по-добър път за развитието на нашите икономически и културни съседски отношения.

По време на дебатите в Народното събрание присъства председателят на македонския парламент Талат Джафери.

 

Пълният текст на документа, внесен в НС

„Създава се нов чл. 11а със следното съдържание:

Член 11а

1. Двете договарящи се страни ще се въздържат от всякакви спекулации и опити за обсебване и присвояване на исторически събития и/или личности, които са определени като общи за двете Договарящи се страни. Всяка от двете Договарящи се страни ще се въздържа от всякакви спекулации и опити за обсебване и присвояване на исторически събития и/или личности, които са определени като принадлежащи единствено и само към историята на едната от двете Договарящи се страни.

2. Исторически събития и личности се обявяват за общи с решение на Комисията по Член 12 по предложение на Комисията по Член 8, параграф 2.

3. По реда на параграф 2 дадени исторически събития и/или личности могат да бъдат обявявани за принадлежащи единствено и само към историята на една от двете Договарящи се страни. В този случай обаче решението на Комисията по Член 12 трябва да бъде ратифицирано по предвидения в Конституциите на двете Договарящи се страни ред, за да има сила.

4. До обявяването на дадени исторически събития и/или личности за общи по реда на параграф 2 Република Македония ще се въздържа от всякакви спекулации и всякакви опити за обсебване и присвояване на следните исторически събития и/или личности:

а) Владетелите на Първата българска империя от Крумовата династия и от династията на Комитопулите от кан Крум до цар Иван Владислав включително, особено по отношение на владетелите, управлявали със столица на империята Охрид.

б) Всички исторически личности, свързани с националноосвободителната борба и борбата за обединение на българския народ в единна държава, обхващаща териториалните предели на Българската екзархия, така както последните са били определени в съответствие с чл. 10 от Фермана на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870 г.

в) Всички исторически събития, свързани пряко или непряко с личностите по точки „а“ и „б“ от настоящия параграф.

4. По смисъла на настоящия член обсебване и присвояване означава определянето на обявените за общи исторически събития и/или личности за изцяло и единствено македонски или изцяло и единствено български.

5. По смисъла на настоящия член спекулации означава всякакви опити исторически събития и/или личности да бъдат представяни по начин, който не съответства на известното за тях от обективни, автентични и доказани исторически извори, съобразно докладите на Комисията по Член 8, параграф 2.

6. Ще се смята, че една от Договарящите се страни е в нарушение на настоящия член, когато спекулациите и/или опитите за присвояване и обсебване на исторически събития и/или личности са извършени от нейния държавен глава, от ръководителя на правителството й, от лице от състава на правителството, както и от всякакви други високопоставени лица, част от органи на държавното управление, предвидени в Конституциите на двете Договарящи се страни.

7. Нарушението на настоящия член ще се смята за несъществено за целите, предвидени от настоящия Договор, ако Договарящата се страна, в разумен срок, не по-дълъг от един месец, вземе адекватни мерки спрямо конкретния нарушител, според предвиденото в Член 11, параграф 6, и поднесе на другата Договаряща се страна съответните извинения”.

 

 

Министър-председателят на България Бойко Борисов и македонският му колега Зоран Заев подписаха Договора за добросъседство на 18 януари 2018 г.

Договорът позволява промени по всяко време

Възможно е дори да бъде прекратен едностранно

Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония позволява той да бъде допълван и изменян по всяко време. Това е записано в чл. 13, параграф 2 от така подписания документ.

Всякакви промени са възможни, а процесът е улеснен. Предложенията е необходимо просто да бъдат направени по дипломатически път, т.е. нужно е да бъдат инициирани преговори между двете външни министерства.

Друг интересен момент е, че ако Скопие не се съгласи да приеме изменения в договора, в това число и предложеното от Сидеров, то България може едностранно да прекрати Договора за добросъседство по силата на чл. 13, параграф 3 от документа. Контрактът прекратява действието си 1 година след подаденото уведомление.