|

АТАКА предлага по-нисък праг за избор на евродепутати

Той не може да бъде по-висок от 5% и в момента България не спазва правилата на ЕС

Партия АТАКА предлага промени в Изборния кодекс, с които прагът за избор на евродепутати да бъде приведен към изискванията на ЕС. В момента у нас изкуствено летвата е вдигната на 5.88% за един мандат.

В мотивите си от партията на Сидеров посочват, че „в момента Изборният кодекс противоречи на европейското законодателство и по-специално Член 2А от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори”. Съгласно него държавите членки могат да определят изборен праг, но този праг не може да надвишава 5%. От АТАКА са категорични, че „действащият ефективен праг от 5.88% е в директно противоречие със законодателството на ЕС”.

За отстраняване на противоречието Сидеров и депутатите от АТАКА предлагат този изкуствен праг да бъде напълно премахнат и да бъде заместен от естествен. Мотив им е фактът, че България избира малък брой евродепутати.

Атакистите са пресметнали естествения праг при досега проведените у нас избори за Европейски парламент, а данните сочат – 2007 г. – 4.35%, 2009 г. – 2.25%, 2014 г. – 2.96%. Усреднено прагът е 3.19%.

Според вносителите, въпреки че прагът е по-нисък от този при провеждане на национални избори, естественият такъв от 3% е напълно достатъчен, защото в Европейския парламент мандати получават субекти със значителна електорална подкрепа.

С предлаганото изменение се налага и приемането на нова методика за определянето на резултатите от изборите и за разпределението на мандатите по партии, коалиции и инициативни комитети. След премахването на изкуствената бариера няма никакво основание инициативните комитети да не участват в разпределението на оставащите мандати.

Друга промяна, която от АТАКА предлагат във връзка с евровота, е срещу имената на кандидат-депутатите, издигнати от коалиции, да бъде посочвана и партията, която ги номинира. В предложените поправки в Изборния кодекс се посочва и че кандидатите, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, да се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за регистрацията им за кандидати.

Предлага се още пред изборните секции и кабините за гласувания да се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и шрифт са изписани имената на кандидатите на партиите по районните кандидатски листи. Листите са подредени според подредбата им в бюлетината. Пред името на всеки кандидат от листата на партия се поставя кръгче, в което е вписан поредният номер на кандидата, с който той е регистриран от съответната избирателна комисия в съответната районна кандидатска листа.