|

2920803

Капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това МСП срещат редица препятствия да станат иновативни, посочи Лъчезар Борисов