|

2921201

Дали ще се прилагат правилата на Третия енергиен пакет на ЕС върху морски газопроводи, или не, във всеки конкретен случай ще го определя страната, на чието крайбрежие излиза тръбата