|

2890803

Това са остатъците от бившата авиобаза „Габровница“