|

АТАКА: Нов Закон за вероизповеданията не беше нужен

Промените в Закона за вероизповеданията бяха приети на второ четене от депутатите в четвъртък. С тях се дава възможност за отлагане плащането на задълженията им за срок от 10 години. В закона беше записано, че по искане на религиозните общности може да се разреши отсрочване на непогасените към 31 декември 2018 г. публични задължения по текст от ДОПК, включително на начислените лихви по тях до датата на издаване на разрешението, за срок до 10 години. Депутатът от АТАКА Павел Шопов направи предложение за отлагане на гласуването. Причината за това беше, че според него съществуват поне три спорни проблема в закона и те трябва да бъдат гледани отново в комисия. Това обаче не беше прието от народните представители.

Според Шопов един от текстовете в Закона е много опасен, защото създава разделение между мюсюлманите в България. Той заяви още, че с това си решение ГЕРБ са направили предателство към българите и с тези промени вече ДПС ще си има свое собствено Главно мюфтийство със закон.

„Не смятам, че към момента беше необходим нов Закон за вероизповеданията. Някои неща можеха да се направят административно. Вярата, вероизповедание, религии, това са много деликатни теми, в които не трябва да се влиза доста грубо. Така че този закон за мен не е навременен. Но тъй или иначе, те го прокараха”, коментира в кулоарите на парламента лидерът на АТАКА Волен Сидеров.