Начало » Брой 139 – 16 – 22 – януари Намирате се в категория “Брой 139 – 16 – 22 – януари”

САМО АТАКА ОТСРАМИ БЪЛГАРИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЖОН КЕРИ

САМО АТАКА ОТСРАМИ БЪЛГАРИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЖОН КЕРИ

  Народни представи­тели от АТАКА, чле­нове и симпатизанти на партията, както и граждани се събраха в четвъртък пред сгра­дата на БНБ в София, за да изразят неодо­брението си от посе­щението на държав­ния секретар на САЩ Джон Кери и неговата заместничка Виктория Нюланд. Депутатите не бяха допуснати до т. нар. зона за сигурност около Триъгълника на [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

БОРИСОВ И МИТОВ ЦЕНЗУРИРАТ ТВ АЛФА И В. „АТАКА“

БОРИСОВ И МИТОВ ЦЕНЗУРИРАТ ТВ АЛФА И В. „АТАКА“

  Министър-председателят Бойко Бори­сов и външният министър Даниел Митов погазиха свободата на словото и цензури­раха медиите на ПП АТАКА при посещени­ята на държавния секретар на САЩ Джон Кери и външния министър на Великобрита­ния Филип Хамънд. В сряда Министерството на Външните работи отказа достъп на екипите на теле­визия АЛФА и вестник „Атака” до срещите на държавния [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари, Тема | прочети »

Сидеров от трибуната на НС: БЪЛГАРИЯ НЕ ИСКА ДА БЪДЕ ВАСАЛ НА САЩ

Сидеров от трибуната на НС: БЪЛГАРИЯ НЕ ИСКА ДА БЪДЕ ВАСАЛ НА САЩ

  Дами и господа народни пред­ставители, На всяко откриване на парламентарната сесия ста­ваме свидетели по упражнение по есеисти­ка. От една страна, е трогателно. Връща ме в младежките години, когато бях участ­ник в литературен кръжок в Студентския дом. Но, тук е Народното събрание. Тук трябва да има състезание по политическа отговорност и зряло мислене. За съжаление [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари, Тема | прочети »

ДЕЦА- МАЙКИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЗЕМАТ ПОМОЩИ ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЦА- МАЙКИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЗЕМАТ ПОМОЩИ ЗА РОДИТЕЛИ

  Деца да раж­дат деца. Това явле­ние сред малцинствата ще продъл­жава, а малолетните майки ще бъдат поощ­рявани от държавата. Това стана ясно в сряда, след като комисията по труда и социалната политика отхвърли предложенията на АТАКА за промени в Закона за семейните помощи за деца. С 10 гласа „въздържал се”, 5 „про­тив” и само 3 [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРИЗОВАХА: ДА ОСИГУРИМ ДОСТОЙНИ СТАРИНИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРИЗОВАХА: ДА ОСИГУРИМ ДОСТОЙНИ СТАРИНИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

С промени в Кодекса за социалното осигуряване опозицията иска да напра­ви пенсионирането възможно с до 24 месеца по-рано от определените в зако­на възраст и трудов стаж. В момента по данни на НОИ около 34 хиляди души не могат да се пенсионират, защото нямат необходимия стаж и трябва да изчакат да навършат 65 години, за да [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

Джипове за украинската хунта минават през България

Джипове за украинската хунта минават през България

   Министър-председателят Бойко Борисов потвърди, че през България са преминали ав­товози, пренасящи военни джипове за въоръ­жаване на украинската хунта. До признание­то се стигна след излъчен видеоматериал по АЛФА ТВ и парламентарен въпрос, зададен от депутата от АТАКА Илиан Тодоров по време на парламентарния блицконтрол в сряда. На­родният представител се поинтересува дали снабдяването на превратаджиите в [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

ТАШЕВА: КОЙ ПАЗИ ГРАНИЦАТА С ТУРЦИЯ, Г-Н БОРИСОВ?

ТАШЕВА: КОЙ ПАЗИ ГРАНИЦАТА С ТУРЦИЯ, Г-Н БОРИСОВ?

  В Закона за отбраната и въоръжените сили се вменя­ва на Българската армия: „да оказва съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу раз­пространяването на оръжие, незаконен тра­фик, на международен тероризъм и да участва в охраната на стратеги­чески обекти и обекти и системи от критичната инфраструктура”, заяви народната представи­телка от АТАКА Магда­лена Ташева по [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

АТАКА: ШЕФКАТА НА ДКЕВР ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА

АТАКА: ШЕФКАТА НА ДКЕВР ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА

Плаващата коалиция отхвърли мораториума върху цените на енергията, предложен от националистите, комисията ще се избира от НС Председателката на ДКЕВР Светла Тодорова да подаде ос­тавка, поиска АТАКА на засе­данието на парламентарната комисия за контрол на ведом­ството във вторник. Тодорова трябваше да до­кладва за наказателните поста­новления, които е наложила на разпределителните предприя­тия на трите чужди ЕРП-та [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА ВЛАКОВЕ И БДЖ

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА ВЛАКОВЕ И БДЖ

  След близо 3-часово за­седание на парламентарна­та комисия по транспорт в сряда стана ясно, че от 1 февруари най-вероятно няма да се спират пове­че влакове. Депутати­те гласуваха и отправиха три препоръки към транспортния и финансовия ми­нистър, както и към изпълнител­ния директор на Българските дър­жавни железници. Депутати­те гласуваха и отправиха три препоръки към транспортния министър Ивайло [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »

АТАКА ПОИСКА РЕСТАРТ НА „КРЕМИКОВЦИ” И РАЗВАЛЯНЕ НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ЗЛАТО

АТАКА ПОИСКА РЕСТАРТ НА „КРЕМИКОВЦИ” И РАЗВАЛЯНЕ НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ЗЛАТО

  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИКА ОТХВЪРЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАТРИОТИТЕ Парламентарната комисия по икономика и туризъм отхвърли две общест­венополезни проекторешения на АТАКА в сряда. Едното е за разваляне на неизгодните за България концесионни договори за добив на злато и редки метали, а другото – за възстановяване дейността на „Кремиковци”. След като предложението на Волен Сидеров и група [...]

16 януари 2015 | Публикувано в Брой 139 - 16 - 22 - януари | прочети »